EducaRecursos – Servei d’Innovació Educativa

Podeu trobar aquests materials a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

Mallorca

Centre d’edició i distribució
C/ Gregorio Marañón, 3, 07007 Palma
Tel.: 971 17 95 57
Esperança Munar
emunar@dgpice.caib.es
Horari: de dilluns a divendres de 07:30 a 14h
Ubicació

Menorca

Direcció Territorial d’Educació
Av. de Josep Maria Quadrado, 33, 07703 Maó
Tel.: 971 17 62 65
Sara Prieto
sprieto@dgadmedu.caib.es
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Ubicació

Eivissa

Direcció Territorial d’Educació d’Eivissa i Formentera
C/ Via Púnica, 23 • 07800 Eivissa
Tel.: 97117 60 29 Ext. 63023
Montse Montserrat
mmontserrat1@dgadmedu.caib.es
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14h
Ubicació

Formentera

CEP de Formentera
Av. de Portossaler, 87 • 07860, Sant Francesc
Tel. 971322340
Rosa Martí
cep@cepformentera.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14h
Ubicació