Què és?

El Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa posa a la vostra disposició el material de suport per a l’ensenyament del català adreçat als centres educatius d’infantil i primària del Servei d’Ensenyament del Català.

Podeu sol·licitar diversos materials gratuïts, com ara manuals d’aprenentatge de llengua catalana, quaderns d’exercicis, llibres per al professorat, diccionaris, guies de conversa, jocs de taula, pòsters, etc.

En servei de PRÉSTEC, tenim algunes  carpetes amb propostes didàctiques, que podeu tenir, utilitzar i copiar durant un mes. Consultau-ne la llista a la secció “Materials en préstec”, ja que contínuament n’anam recuperant més i afegint-ne.

A més a més, per a educació primària i secundària oferim gratuïtament:

  • Guies didàctiques: guies monogràfiques amb propostes d’exercicis i lectures complementàries que se centren en un títol o un autor o autora. Pel que fa a les guies en paper, es lliurarà una guia per a cada alumne/a. Algunes guies només estan disponibles en format electrònic.
  • Quadernets Paraula de poeta, Paraula de narrador i Paraula de dramaturg: col·lecció d’opuscles que contenen un text de presentació de l’autor o autora i de la seva obra i una selecció de textos. Es lliurarà un exemplar per alumne/a.

Les guies didàctiques i els quadernets Paraula de… es lliuren d’acord amb les sol·licituds dels centres i la disponibilitat d’existències.

Contactau amb Esperança Munar al Centre d’Edició i Distribució. Telèfon 971179557 emunar@dgpice.caib.es