Què és?

El projecte té com a objectius prioritaris:

Que l’alumnat reconegui la lectura com a font d’informació, comunicació i plaer.

Que l’alumnat s’acosti a referents literaris propis.

Que el col·lectiu docent tengui a l’abast materials, recursos didàctics i propostes metodològiques per treballar la lectura a l’aula.

Materials en préstec

Per a educació infantil, primària, secundària i batxillerat, oferim en préstec:

Tots els recursos es presten als centres per un període aproximat de 30 dies.