Exemplificacions

Aquí podeu trobar els recursos en format digital, per descarregar. També són a Eduteca IB on els podeu agafar en préstec o descarregar. A més a més, alguns estan disponibles també en paper, al Centre d’Edicions.

Educació Infantil

Educació primària

Català

Disponible en paper

Educació Artística

Educació Física

Disponible en paper

Ciències Naturals

Disponible en paper

Matemàtiques

Educació Secundària

Català

Disponible en paper
Disponible en paper
Disponible en paper
Disponible en paper

Educació artística

Disponible en paper

Ciències de la naturalesa

Educació física

Ciències socials

Matemàtiques

Informàtica

Disponible en paper
Disponible en paper