Eduteca IB

EDUTECA IB és una biblioteca escolar digital a disposició del professorat, alumnat i famílies dels centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

Conté més de 6000 recursos que es poden agafar en préstec i la majoria permeten la lectura simultània, per tant es poden crear clubs de lectura que els i les docents podran enriquir amb preguntes, reflexions, vídeos i enllaços de tot tipus.

A més a més d’imaginació, es poden trobar llibres de coneixements amb informació de tot tipus de matèries.

Si voleu accedir a Eduteca IB ho heu de sol·licitar a sie@dgpice.caib.es i us enviarem el full de càlcul que heu d’emplenar des del centre educatiu amb les dades de totes les persones interessades a utilitzar la biblioteca escolar digital de les Illes Balears.

Si teniu cap dubte sobre Eduteca IB us podeu adreçar a Lluïsa Viver mllviver@dgpice.caib.es