CAPSA RONDALLES

Logo capsa rondalles

Rondalles

Alguns continguts són diferents segons l'Illa

MALLORCA

Elaboració del material: Jaume Guiscafrè, Catalina Martí i Maria Antònia Santandreu
Dibuixos: Mateu Alzina. Els dibuixos que pertanyen a l’edició antiga de la rondalla han estat cedits per
l’Editorial Moll
Edita: Conselleria de la Funció Pública. Institut Balear d’Administració Pública (IBAP)
Dins la maleta hi ha:
-Sa Titina i sa geneta. ISBN: 84-88846-69-X
-S’Hermosura del món ISBN: 84-88846-63-0
-Die Schönheit der Welt
-The beauty of the World
-Beauté du monde
-La flor romanial
-Die Wunderblume Romanial
-The Flower of Life
-Gregori papa
-Una madona que enganà el dimoni
-Es metge Guinyot
-Sa rateta i s’avallener
-Jack of the jar
-2 CD


Autoria: Pere Morey
Il·lustracions: Pau Ramírez i Xisco Cerdà
Editorial: Moll
ISBN: 84-273-0701-2

Del text original de “La mata escrita”: M. Dolors Cortey
Dels textos originals d'”El pont de Santa Eulària, S’Estany Pudent i La naveta des Tudons i el pou de sa
Barrina o pou de ses Angoixes”: Gabriel Sabrafín
De l’auca: Maria Rosa Roig
Il·lustracions: Jaume Balaguer
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 84-86815-29-0

Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó (Mossèn Antoni M. Alcover) N.19

Adaptacions: Margalida Nicolau, Magdalena Marí i Margalida Marí
Il·lustracions: Joan Marí, Maria Marí i Joan Josep
Editorial: Moll
DL: 1329-1994

Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó (Mossèn Antoni M. Alcover) N.23


Adaptacions: Margalida Nicolau, Magdalena Marí i Margalida Marí
Il·lustracions: Joan Marí, Maria Marí i Joan Josep
Editorial: Moll
DL: 1452-1994

Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó (Mossèn Antoni M. Alcover) N.25

Adaptacions: Margalida Nicolau, Magdalena Marí i Margalida Marí
Il·lustracions: Joan Marí, Maria Marí i Joan Josep
Editorial: Moll
DL: 1210-1995

Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó (Mossèn Antoni M. Alcover) N.29 

Adaptacions: Margalida Nicolau, Magdalena Marí i Margalida Marí
Il·lustracions: Joan Marí, Maria Marí i Joan Josep
Editorial: Moll
DL: 1214-1995

Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó (Mossèn Antoni M. Alcover) N.30

Adaptacions: Margalida Nicolau, Magdalena Marí i Margalida Marí
Il·lustracions: Joan Marí, Maria Marí i Joan Josep
Editorial: Moll
DL: 1215-1995

Rondalla de Mossèn Antoni Maria Alcover
Adaptada per Pere Rosselló Bover
Il·lustracions: Pau Oliver García-Delgado
Editorial: Institut d’Estudis Baleàrics. Editorial Moll
ISBN: 978-84-273-0900-5

Antoni M. Alcover (Rondalles mallorquines)
Adaptació: Antònia Mascaró, Maria del Carme Rodríguez i Antònia J. Santandreu
Il·lustracions: Nicolás Wambolt
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 84-96430-10-3


100 Anys de l’Aplec de les Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó
Catàleg Textos: Gabriel Janer Manila
Fotografia: Gabriel Ramón, Vicenç Matas, Toni Catany i Jaume Gual
Editorial: Govern Balear. Conselleria d’Educació, Cultura i Esports
ISBN: 84-86815-82-7

Antoni Maria Alcover
Adaptació: Maria Antònia Oliver
Il·lustracions: Pere Joan
Editorial: Moll
ISBN: 84-273-8113-1

Antoni Maria Alcover
Adaptació: Maria Rosa Roig
Il·lustracions: Miquel Carmona
Editorial: Moll
ISBN: 84-96430-37-5

Antoni Maria Alcover
Adaptació: Gabriel Janer Manila
Il·lustracions: Margalida Gayà
Editorial: Moll
ISBN: 84-273-8119-0

Antoni Maria Alcover
Adaptació: Caterina Valriu
Il·lustracions: Joan Guerra
Editorial: Moll
ISBN: 84-273-8112-3

Rondalles i cançons de Menorca
Autoria: Rondalla recollida per Andreu Ferrer
Il·lustracions: Eloisa Armengol
Editorial: Conta tu!
ISBN: 84-89815-66-6

Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó
Autoria: del text original d’Antoni M. Alcover: Hereus de F. de B. Moll.
de l’adaptació Catalina Quetglas
Il·lustracions: Pep Joan Ferrer
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears
ISBN: 84-86815-16-9

Col·lecció això era i no era. Adaptació de les Rondalles Mallorquines de Mn. Antoni M. Alcover

Adaptació: Jaume Ordines i Mateu Rigo
Editorial: Moll
ISBN: 84-273-0552-4

Joan Castelló (Rondaies eivissenques)
Adaptació: Iolanda Bonet
Il·lustracions: Aina M. Page
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 84-96430-09-X

Joan Castelló Guasch (Rondaies i contes d’Eivissa)
Adaptació: Anna Font i Coloma Socias
Il·lustracions: Llorenç X. Vidal
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 84-96430-62-6

Antoni M. Alcover
Adaptació: Maria Duran i Catalina Salas
Il·lustracions: Margalida Gayà
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 84-9430-58-8

Antoni M. Alcover (Rondalles mallorquines)
Adaptació: Maria Rosa Roig
Il·lustracions: Cristina Pereyra
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 978-84-96816-52-7

Francesc d’Albranca (Folklore menorquí, Menorca)
Adaptació: Llúcia Mayans i Francesca Torrilla
Il·lustracions: Cristina Pereyra
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 978-84-96816-12-1

Autoria: Catalina Quetglas
Il·lustracions: Aina M. Page
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 84-96430-07-3

Text original «La hija del rey en la fortaleza de fuego» Editorial Rudolf Steiner i Escuela de
Española
Traducció: Catalina Quetglas
Il·lustracions: Aina M. Page
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 84-96430-08-1

Autoria: Catalina Quetglas
Il·lustracions: Aina M. Page

Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 84-96430-54-5

Llibre de Rondaies d’Eivissa de Joan Castelló Guasch
Autoria: del text original Joan Castelló Guasch
de l’adaptació Maria Rosa Roig
Il·lustracions: Pep Joan Ferrer
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears
ISBN: 84-86815-22-3

Rondalletes. Contes de rondalles per infants Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, de Mossèn AlcoverTextos: Joan Bibiloni
Il·lustracions: Pere Pascual
Editorial: Satie Productions Audiovisuals
ISBN: 84-36035-110261

Rondalletes. Contes de rondalles per a infants
Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, de Mossèn Alcover
Textos: Joan Bibiloni
Il·lustracions: Pere Pascual
Editorial: Satie Productions Audiovisuals
DL: PM-2749-2005

Rondalletes. Contes de rondalles per a infants
Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, de Mossèn Alcover
Textos: Joan Bibiloni
Il·lustracions: Pere Pascual
Editorial: Satie Productions Audiovisuals
DL: PM-166-2006

Rondalletes. Contes de rondalles per a infants
Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, de Mossèn Alcover
Textos: Joan Bibiloni
Il·lustracions: Pere Pascual
Editorial: Satie Productions Audiovisuals
DL: PM-3107-2005

JOC
Juga amb nosaltres!
Illa dels tresors
Mallorca, aventures i llegendes
Projecte de: Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística. Consell de Mallorca
Edita WOW Mallorca

Narracions – cançons en «karaoke»

 • Sa rondalla d’en Vit
 • Ous de somera
 • La flor romanial
  Edita: Les tres taronges, Satie Produccions Audiovisuals
  DL: PM-187-2010

Narracions – cançons en «karaoke»

 • En Gostí lladre
 • Tres al·lotes fines
 • En Toni Gariguel·lo
  Edita: Les tres taronges, Satie Produccions Audiovisuals
  DL: PM-2768-2009

Rondalles i cançons de Menorca
Narrador: Toni Cantamissa
Producció musical: Carlos Mangado
Edita: Conta tu!
DL: MH-524-2001

MENORCA

Elaboració del material: Jaume Guiscafrè, Catalina Martí i Maria Antònia Santandreu
Dibuixos: Mateu Alzina. Els dibuixos que pertanyen a l’edició antiga de la rondalla han estat cedits per
l’Editorial Moll
Edita: Conselleria de la Funció Pública. Institut Balear d’Administració Pública (IBAP)
Dins la maleta hi ha:
-Sa Titina i sa geneta. ISBN: 84-88846-69-X
-S’Hermosura del món ISBN: 84-88846-63-0
-Die Schönheit der Welt
-The beauty of the World
-Beauté du monde
-La flor romanial
-Die Wunderblume Romanial
-The Flower of Life
-Gregori papa
-Una madona que enganà el dimoni
-Es metge Guinyot
-Sa rateta i s’avallener
-Jack of the jar
-2 CD

Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, Mn. Antoni Maria Alcover
Adaptada per Miquel Rayó Guillem
Il·lustracions: Ferran Terol
Editorial: Institut d’Estudis Baleàrics
ISBN: 84-95876-17-5

Contes de rondalles per a infants
Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, de Mossèn Alcover
Textos: Guillem Sansó, Joan Bibiloni
Il·lustracions: Pere Pasqual
Editorial: Les tres taronges. Satie Productions Audiovisuals
ISBN: 84-36035-110148

Autoria: Guillem Cabrer
Dibuixos: Mercè Aranega
Editorial: Direcció General d’Educació. Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Govern Balear

ISBN: 84-86815-18-5

Autoria: Ramon Bassa, Miquel Cabot, Ramon Díaz i Joan Lladonet
Disseny gràfic: Jaume Garcias i el Seminari de Didàctica del Català ICE de la UIB
Editorial: Moll
ISBN: 84-273-0769-1

Col·lecció això era i no era. Adaptació de les Rondalles Mallorquines de Mn. Antoni M. Alcover

Adaptació: Jaume Ordines i Mateu Rigo
Editorial: Moll
ISBN: 84-273-0521-4

Rondalles Mallorquines d’en Jordí des Racó (Mossèn Antoni M. Alcover) N.20 

Adaptacions: Margalida Nicolau, Magdalena Marí i Margalida Marí
Il·lustracions: Joan Marí, Maria Marí i Joan Josep
Editorial: Moll
DL: 1330-1994

Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó Mossèn Antoni M. Alcover) N.22 

Adaptacions: Margalida Nicolau, Magdalena Marí i Margalida Marí
Il·lustracions: Joan Marí, Maria Marí i Joan Josep
Editorial: Moll
DL: 1451-1994

Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó (Mossèn Antoni M. Alcover) N.26

Adaptacions: Margalida Nicolau, Magdalena Marí i Margalida Marí
Il·lustracions: Joan Marí, Maria Marí i Joan Josep
Editorial: Moll
DL: 1211-1995

Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó (Mossèn Antoni M. Alcover) N.28

Adaptacions: Margalida Nicolau, Magdalena Marí i Margalida Marí
Il·lustracions: Joan Marí, Maria Marí i Joan Josep
Editorial: Moll
DL: 1213-1995

Rondalles i cançons de Menorca
Rondalla d’Antoni M. Alcover
Autoria: Adaptació lingüística per Fina Salord
Il·lustracions: Maria Sanllehí
Editorial: Conta tu!
ISBN: 84-95880-00-8

Antoni Maria Alcover
Adaptació: Miquel Rayó
Il·lustracions: Aina Bonner
Editorial: Moll
ISBN: 84-273-8120-4

Antoni Maria Alcover
Adaptació: Maria de la Pau Janer
Il·lustracions: Joan Guerra
Editorial: Moll
ISBN: 84-273-8116-6

Antoni Maria Alcover

Adaptació: Elisabet Abeyà
Il·lustracions: Jaume Garcias
Editorial: Moll
ISBN: 84-273-8115-8

Antoni M. Alcover (Rondalles Mallorquines)
Adaptació: Antònia Mascaró, Maria del Carme Rodríguez i Antònia J. Santandreu
Il·lustracions: Nicolás Wambolt
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 84-96430-10-3

Francesc d’Albranca
Adaptació: Maria Rosa Roig
Il·lustracions: Jaume Garcias

Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 978-84-96816-50-3

Joan Castelló Guasch (Rondaies eivissenques)
Adaptació: Anna Font i Coloma Socias
Il·lustracions: Alfredo Seek Dorantes
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 978-84-96816-14-5

Antoni M. Alcover (Rondalles Mallorquines)
Adaptació: Caterina Oliver i Margalida Sastre
Il·lustracions: Joana M. Tortell
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 978-84-96816-10-7

Francesc d’Albranca
Adaptació: Maria Rosa Roig
Il·lustracions: Anna Llanos
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 978-84-96816-55-8

Antoni M. Alcover (Rondalles mallorquines)
Adaptació: Maria Duran i Catalina Salas
Il·lustracions: Margalida Gayà
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 978-84-96816-08-4

Recull de rondalles populars menorquines (Col·lectiu Folklòric de Ciutadella)
Adaptació: Laureà de Juan López i Aurora Roig
Il·lustracions: Llorenç X. Vidal
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 84-96430-60-X

Francesc Camps i Mercadal i hereus (Mites i records, Menorca)
Adaptació: Joan Uris Mercadal
Il·lustracions: Pep Joan Ferrer
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 84-96430-11-1

Joan Castelló Guasch (Del text original: hereus de Joan Castelló Guasch
Adaptació: Maria Rosa Roig
Il·lustracions: Margalida Gayà
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 978-84-96816-54-1

Llibre de Rondaies de Menorca d’Andreu Ferrer Ginard
Autoria: del text original Andreu Ferrer
de l’adaptació Maria Rosa Roig
Il·lustracions: Pep Joan Ferrer
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears
ISBN: 84-86815-17-7

Rondalletes. Contes de rondalles per infants
Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, de Mossèn Alcover
Textos: Guillem Sansó
Il·lustracions: Pere Pascual
Editorial: Satie Productions Audiovisuals
DL: PM-984-2004

Rondalletes. Contes de rondalles per a infants
Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, de Mossèn Alcover
Textos: Joan Bibiloni
Il·lustracions: Pere Pascual
Editorial: Satie Productions Audiovisuals
DL: PM-1745-2009

Rondalletes. Contes de rondalles per a infants
Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, de Mossèn Alcover
Textos: Guillem Sansó
Il·lustracions: Pere Pascual
Editorial: Satie Productions Audiovisuals
DL: PM-1176-2005

Rondalletes. Contes de rondalles per a infants
Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, de Mossèn Alcover
Textos: Guillem Sansó
Il·lustracions: Pere Pascual
Editorial: Satie Productions Audiovisuals
DL: PM-291-2005

Rondalletes. Contes de rondalles per a infants
Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, de Mossèn Alcover
Textos: Guillem Sansó
Il·lustracions: Pere Pascual
Editorial: Satie Productions Audiovisuals
DL: PM-984-2004

Narracions – cançons en «karaoke»

 • En Joanet de sa gerra
 • Sa muleta de plata
 • Es ca d’en Bua i es moix d’en Pejulí
  Edita: Les tres taronges, Satie Produccions Audiovisuals
  DL: PM-2991-2009

Narracions – cançons en «karaoke»

 • Es ciurons que tornaren minyons
 • L’amor de les tres taronges
 • Sa titina i sa geneta
 • Edita: Les tres taronges, Satie Produccions Audiovisuals
  DL: PM-2644-2009

Rondalles i cançons de Menorca
Narradora: Laura Cubas
Edita: Conta tu!
DL: MH-523-2001

Rondalles que formen part d’un conjunt que Francesc de Borja Moll i un grup d’amics seus enregistraren per a Ràdio Popular de Mallorca, fa més de 50 anys
DL: PM-839-2005

EIVISSA

Elaboració del material: Jaume Guiscafrè, Catalina Martí i Maria Antònia Santandreu
Dibuixos: Mateu Alzina. Els dibuixos que pertanyen a l’edició antiga de la rondalla han estat cedits per
l’Editorial Moll
Edita: Conselleria de la Funció Pública. Institut Balear d’Administració Pública (IBAP)
Dins la maleta hi ha:
-Sa Titina i sa geneta. ISBN: 84-88846-69-X
-S’Hermosura del món ISBN: 84-88846-63-0
-Die Schönheit der Welt
-The beauty of the World
-Beauté du monde
-La flor romanial
-Die Wunderblume Romanial
-The Flower of Life
-Gregori papa
-Una madona que enganà el dimoni
-Es metge Guinyot
-Sa rateta i s’avallener
-Jack of the jar
-2 CD

Autoria: Pere Morey
Il·lustracions: Pau Ramírez i Xisco Cerdà
Editorial: Moll
ISBN: 84-273-0701-2

Del text original de “La mata escrita”: M. Dolors Cortey
Dels textos originals d'”El pont de Santa Eulària, S’Estany Pudent i La naveta des Tudons i el pou de sa
Barrina o pou de ses Angoixes”: Gabriel Sabrafín
De l’auca: Maria Rosa Roig
Il·lustracions: Jaume Balaguer
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 84-86815-29-0

Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó (Mossèn Antoni M. Alcover) N.20 

Adaptacions: Margalida Nicolau, Magdalena Marí i Margalida Marí
Il·lustracions: Joan Marí, Maria Marí i Joan Josep
Editorial: Moll
DL: 1330-1994

Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó (Mossèn Antoni M. Alcover) N.23


Adaptacions: Margalida Nicolau, Magdalena Marí i Margalida Marí
Il·lustracions: Joan Marí, Maria Marí i Joan Josep
Editorial: Moll
DL: 1452-1994

Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó (Mossèn Antoni M. Alcover) N.25

Adaptacions: Margalida Nicolau, Magdalena Marí i Margalida Marí
Il·lustracions: Joan Marí, Maria Marí i Joan Josep
Editorial: Moll
DL: 1210-1995

Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó (Mossèn Antoni M. Alcover) N.27

Adaptacions: Margalida Nicolau, Magdalena Marí i Margalida Marí
Il·lustracions: Joan Marí, Maria Marí i Joan Josep
Editorial: Moll
DL: 1211-1995

Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó (Mossèn Antoni M. Alcover) N.30

Adaptacions: Margalida Nicolau, Magdalena Marí i Margalida Marí
Il·lustracions: Joan Marí, Maria Marí i Joan Josep
Editorial: Moll
DL: 1215-1995

Antoni Maria Alcover
Adaptació: Miquel Rayó
Il·lustracions: Jaume Poma
Editorial: Moll
ISBN: 84-273-8114-X

Antoni Maria Alcover
Adaptació: Caterina Valriu
Il·lustracions: Irene Bordoy
Editorial: Moll
ISBN: 84-273-8117-4

Antoni Maria Alcover
Adaptació: Maria Antònia Oliver
Il·lustracions: Jaume Garcias
Editorial: Moll
ISBN: 84-273-8122-0

Rondalles i cançons de Menorca
Rondalla d’Antoni M. Alcover
Autoria: Adaptació lingüística per Fina Salord
Il·lustracions: Maria Sanllehí
Editorial: Conta tu!
ISBN: 84-95880-00-8

Rondalles i cançons de Menorca
Rondalla d’Antoni M. Alcover
Adaptació lingüística per Fina Salord
Il·lustracions: Silvia Vivo
Editorial: Conta tu!
ISBN: 84-8478-001-5

Adaptació de la Rondalla Mallorquina de Mn. Antoni Maria Alcover
Adaptació: Jaume Ordinas i Mateu Rigo
Editorial: MOLL
ISBN: 84-273-0593-7

Antoni M. Alcover (Rondalles Mallorquines)
Adaptació: Antònia Mascaró, Maria del Carme Rodríguez i Antònia J. Santandreu
Il·lustracions: Nicolás Wambolt
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 84-96430-10-3

Antoni M. Alcover (Rondalles mallorquines)
Adaptació: Maria Duran i Catalina Salas
Il·lustracions: Margalida Gayà
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 978-84-96816-08-4

Francesc Camps i Mercadal i hereus (Mites i records, Menorca)
Adaptació: Joan Uris Mercadal
Il·lustracions: Pep Joan Ferrer
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 84-96430-11-1

Joan Castelló (Rondaies eivissenques)
Adaptació: Iolanda Bonet
Il·lustracions: Aina M. Page
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 84-96430-09-X

Joan Castelló Guasch (Del text original: hereus de Joan Castelló Guasch
Adaptació: Maria Rosa Roig
Il·lustracions: Margalida Gayà
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 978-84-96816-54-1

Francesc d’Albranca
Adaptació: Maria Rosa Roig
Il·lustracions: Jaume Garcias

Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 978-84-96816-50-3

Autoria: Catalina Quetglas
Il·lustracions: Aina M. Page

Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 84-96430-54-5

Llibre de Rondaies de Menorca d’Andreu Ferrer Ginard
Autoria: del text original Andreu Ferrer
de l’adaptació Maria Rosa Roig
Il·lustracions: Pep Joan Ferrer
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears
ISBN: 84-86815-17-7

Rondalletes. Contes de rondalles per infants
Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, de mossèn Alcover
Textos: Guillem Sansó
Il·lustracions: Pere Pascual
Editorial: Satie Productions Audiovisuals
DL: PM-984-2004

Rondalletes. Contes de rondalles per a infants
Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, de mossèn Alcover
Textos: Joan Bibiloni
Il·lustracions: Pere Pascual
Editorial: Satie Productions Audiovisuals
DL: PM-1745-2009

Rondalletes. Contes de rondalles per a infants
Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, de mossèn Alcover
Textos: Guillem Sansó
Il·lustracions: Pere Pascual
Editorial: Satie Productions Audiovisuals
DL: PM-1176-2005

Rondalletes. Contes de rondalles per a infants
Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, de Mossèn Alcover
Textos: Guillem Sansó
Il·lustracions: Pere Pascual
Editorial: Satie Productions Audiovisuals
DL: PM-291-2005

Rondalletes. Contes de rondalles per a infants
Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, de Mossèn Alcover
Textos: Joan Bibiloni
Il·lustracions: Pere Pascual
Editorial: Satie Productions Audiovisuals
DL: PM-166-2006

Rondalletes. Contes de rondalles per a infants
Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, de Mossèn Alcover
Textos: Joan Bibiloni
Il·lustracions: Pere Pascual
Editorial: Satie Productions Audiovisuals
DL: PM-2428-2008

Recull de rondalles populars menorquines (Col·lectiu Folklòric de Ciutadella)
Adaptació: Laureà de Juan López i Aurora Roig
Il·lustracions: Llorenç X. Vidal
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 84-96430-60-X

Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, Mn. Antoni Maria Alcover
Adaptada per Miquel Rayó Guillem
Il·lustracions: Ferran Terol
Editorial: Institut d’Estudis Baleàrics
ISBN: 84-95876-17-5

Narracions – cançons en «karaoke»

 • Sa rondalla d’en Vit
 • Ous de somera
 • La flor romanial
  Edita: Les tres taronges, Satie Produccions Audiovisuals
  DL: PM-187-2010

Narracions – cançons en «karaoke»

 • Es ciurons que tornaren minyons
 • L’amor de les tres taronges
 • Sa titina i sa geneta
  Edita: Les tres taronges, Satie Produccions Audiovisuals
  DL: PM-2644-2009

Rondalles mallorquines-4
Veus: Antoni Perelló, M. Antònia Fuster, Josep Uceda…
Gloses: Jaume Fuster
Musica: Berta Liesegang Moll
Edita: Ablock
DL: PM-2100-2004

Rondalles i cançons de Menorca
Narrador: Toni Cantamissa
Producció musical: Carlos Mangado
Edita: Conta tu!
DL: MH-524-2001

FORMENTERA

Elaboració del material: Jaume Guiscafrè, Catalina Martí i Maria Antònia Santandreu
Dibuixos: Mateu Alzina. Els dibuixos que pertanyen a l’edició antiga de la rondalla han estat cedits per
l’Editorial Moll
Edita: Conselleria de la Funció Pública. Institut Balear d’Administració Pública (IBAP)
Dins la maleta hi ha:
-Sa Titina i sa geneta. ISBN: 84-88846-69-X
-S’Hermosura del món ISBN: 84-88846-63-0
-Die Schönheit der Welt
-The beauty of the World
-Beauté du monde
-La flor romanial
-Die Wunderblume Romanial
-The Flower of Life
-Gregori papa
-Una madona que enganà el dimoni
-Es metge Guinyot
-Sa rateta i s’avallener
-Jack of the jar
-2 CD

Rondalla de Mossèn Antoni Maria Alcover
Adaptada per Pere Rosselló Bover
Il·lustracions: Pau Oliver García-Delgado
Editorial: Institut d’Estudis Baleàrics. Editorial Moll
ISBN: 978-84-273-0900-5

Contes de rondalles per a infants
Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, de Mossèn Alcover
Textos: Guillem Sansó, Joan Bibiloni
Il·lustracions: Pere Pasqual
Editorial: Les tres taronges. Satie Productions Audiovisuals
ISBN: 84-36035-110148

Autoria: Ramon Bassa, Miquel Cabot, Ramon Díaz i Joan Lladonet
Disseny gràfic: Jaume Garcias i el Seminari de Didàctica del Català ICE de la UIB
Editorial: Moll
ISBN: 84-273-0769-1

Textos: Daniel Cohen
Il·lustracions: Lina Marí
Editorial: Can Sifre
ISBN: 978-84-92481-01-9

Rondalles i cançons de Menorca
Autoria: Rondalla recollida per Andreu Ferrer
Il·lustracions: Eloisa Armengol
Editorial: Conta tu!
ISBN: 84-89815-66-6

Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó Mossèn Antoni M. Alcover) N.22 

Adaptacions: Margalida Nicolau, Magdalena Marí i Margalida Marí
Il·lustracions: Joan Marí, Maria Marí i Joan Josep
Editorial: Moll
DL: 1451-1994

Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó (Mossèn Antoni M. Alcover) N.24

Adaptacions: Margalida Nicolau, Magdalena Marí i Margalida Marí
Il·lustracions: Joan Marí, Maria Marí i Joan Josep
Editorial: Moll
DL: PM 29 – 1995

Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó (Mossèn Antoni M. Alcover) N.26

Adaptacions: Margalida Nicolau, Magdalena Marí i Margalida Marí
Il·lustracions: Joan Marí, Maria Marí i Joan Josep
Editorial: Moll
DL: 1211-1995

Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó (Mossèn Antoni M. Alcover) N.29 

Adaptacions: Margalida Nicolau, Magdalena Marí i Margalida Marí
Il·lustracions: Joan Marí, Maria Marí i Joan Josep
Editorial: Moll
DL: 1214-1995

Antoni Maria Alcover
Adaptació: Gabriel Janer Manila
Il·lustracions: Pere Joan
Editorial: Moll
ISBN: 84-273-8118-2

Antoni Maria Alcover
Adaptació: Elisabet Abeyà
Il·lustracions: Aina Bonner
Editorial: Moll
ISBN: 84-273-8111-5

Antoni Maria Alcover
Adaptació: Maria Rosa Roig
Il·lustracions: Miquel Carmona
Editorial: Moll
ISBN: 84-96430-37-5

Francesc d’Albranca
Adaptació: Maria Rosa Roig
Il·lustracions: Anna Llanos
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 978-84-96816-55-8

Francesc d’Albranca (Folklore menorquí, Menorca)
Adaptació: Llúcia Mayans i Francesca Torrilla
Il·lustracions: Cristina Pereyra
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 978-84-96816-12-1

Antoni M. Alcover
Adaptació: Maria Duran i Catalina Salas
Il·lustracions: Margalida Gayà
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 84-9430-58-8

Antoni M. Alcover (Rondalles mallorquines)
Adaptació: Maria Rosa Roig
Il·lustracions: Cristina Pereyra
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 978-84-96816-52-7

Antoni M. Alcover (Rondalles Mallorquines)
Adaptació: Caterina Oliver i Margalida Sastre
Il·lustracions: Joana M. Tortell
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 978-84-96816-10-7

Text original «La hija del rey en la fortaleza de fuego» Editorial Rudolf Steiner i Escuela de
Española
Traducció: Catalina Quetglas
Il·lustracions: Aina M. Page
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 84-96430-08-1

Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó
Autoria: del text original d’Antoni M. Alcover: Hereus de F. de B. Moll.
de l’adaptació Catalina Quetglas
Il·lustracions: Pep Joan Ferrer
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears
ISBN: 84-86815-16-9

Joan Castelló Guasch (Rondaies eivissenques)
Adaptació: Anna Font i Coloma Socias
Il·lustracions: Alfredo Seek Dorantes
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 978-84-96816-14-5

Joan Castelló Guasch (Rondaies i contes d’Eivissa)
Adaptació: Anna Font i Coloma Socias
Il·lustracions: Llorenç X. Vidal
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 84-96430-62-6

Llibre de Rondaies d’Eivissa de Joan Castelló Guasch
Autoria: del text original Joan Castelló Guasch
de l’adaptació Maria Rosa Roig
Il·lustracions: Pep Joan Ferrer
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears
ISBN: 84-86815-22-3

Recull de rondalles populars menorquines (Col·lectiu Folklòric de Ciutadella)
Adaptació: Laureà de Juan López i Aurora Roig
Il·lustracions: Llorenç X. Vidal
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 84-96430-60-X

Autoria: Catalina Quetglas
Il·lustracions: Aina M. Page
Editorial: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura
ISBN: 84-96430-07-3

Rondalletes. Contes de rondalles per infants Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, de Mossèn AlcoverTextos: Joan Bibiloni
Il·lustracions: Pere Pascual
Editorial: Satie Productions Audiovisuals
ISBN: 84-36035-110261

Rondalletes. Contes de rondalles per a infants
Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, de Mossèn Alcover
Textos: Joan Bibiloni
Il·lustracions: Pere Pascual
Editorial: Satie Productions Audiovisuals
DL: PM-3107-2005

Rondalletes. Contes de rondalles per a infants
Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, de Mossèn Alcover
Textos: Joan Bibiloni
Il·lustracions: Pere Pascual
Editorial: Satie Productions Audiovisuals
DL: PM-2749-2005

Rondalletes. Contes de rondalles per a infants
Aplec de Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó, de mossèn Alcover
Textos: Guillem Sansó
Il·lustracions: Pere Pascual
Editorial: Satie Productions Audiovisuals
DL: PM-984-2004

Narracions – cançons en «karaoke»

 • En Joanet de sa gerra
 • Sa muleta de plata
 • Es ca d’en Bua i es moix d’en Pejulí
  Edita: Les tres taronges, Satie Produccions Audiovisuals
  DL: PM-2991-2009

Narracions – cançons en «karaoke»

 • En Gostí lladre
 • Tres al·lotes fines
 • En Toni Gariguel·lo

Edita: Les tres taronges, Satie Produccions Audiovisuals
DL: PM-2768-2009

Rondalles i cançons de Menorca
Narradora: Laura Cubas
Edita: Conta tu!
DL: MH-523-2001

Rondalles que formen part d’un conjunt que Francesc de Borja Moll i un grup d’amics seus enregistraren per a Ràdio Popular de Mallorca, fa més de 50 anys
DL: PM-839-2005