Capses de propostes didàctiques AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) en anglès

Material de plàstica creat per a infants de 1r d’educació primària. Aquest material permet apropar l’alumne a la vida i obra de Kandinsky, per experimentar amb els colors, tant primaris com secundaris, i les figures geomètriques que caracteritzen l’art abstracte en les obres d’aquest gran autor contemporani.

A través d’aquest material es plantejarà a l’alumne l’oportunitat d’elaborar una versió d’un quadre d’en Kansdinsky creant els diferents tons a partir dels colors primaris..

Unitat didàctica en anglès que treballa l’art prehistòric amb un enfocament multidisciplinar que integra continguts de ciències socials, educació física i música. 

L’obra i la vida de Paul Klee serveix com a fil conductor per dur a terme  diferents activitats lingüístiques i plàstiques

Joc didàctic per a tots els nivells d’educaió primària. Permet practicar el càlcul mental, aprendre a dir els nombres de l’1 al 100 en anglès i les estructures lingüístiques pròpies de les operacions bàsiques: suma, resta i multiplicació.

Material dissenyat per a la rutina del “Bon dia” a les sessions d’anglès o a un taller per treballar les emocions bàsiques al segon cicle d’educació infantil. A partir d’unes làmines amb imatges reals, els infants aprendran a identificar els diferents estats d’ànim, empatitzar amb els seus iguals i verbalitzar les seves pròpies emocions. 

L’alumnat gaudirà d’una unitat didàctica en què es trobaran tres jocs molt populars que serviran per revisar o consolidar els continguts propis dels animals vertebrats ja treballats anteriorment, així com per estimular l’augment de produccions lingüístiques en llengua anglesa.