CAPSA DOL

CAPSA DOL 1

Autoria: Elisabeth Kübler-Ross

Fotografies: Dr. Gottfried Siebel

Editorial: Sirpus S.L.

ISBN: 84-89902-37-2

Autoria i il·lustracions: Debi Gliori

Editorial: CEAC

ISBN: 84-480-1633-5

Autoria: Brigitte Labbé, Michel Puech

Il·lustracions: Jacques Azam

Editorial: Cruïlla

ISBN: 84-661-0231-0

Autoria: Alan Durant

Il·lustracions: Debi Gliori

Editorial: CEAC

ISBN: 84-480-1763-3

Autoria: Margaret Wild

Il·lustracions: Ron Brooks

Editorial: Ekaré

ISBN: 980-257-234-9

Autoria: Brigitte Labbé, Michel Puech

Il·lustracions: Jacques Azam

Editorial: Cruïlla

ISBN: 84-661-0231-0

Autoria: Brigitte Labbé, Michel Puech

Il·lustracions: Jacques Azam

Editorial: Cruïlla

ISBN: 84-661-0231-0

Autoria i il·lustracions: Paulina Vergés de Echenique

Editorial: Sirpus S.L.

ISBN: 84-89902-50-X

Autoria: Irene Bosch

Aula de infantil Núm. 12

Març-abril 2003

TEMAS TRANSVERSALES 0-6

Autoria i il·lustracions: Paulina Vergés de Echenique

Editorial: Sirpus S.L.

ISBN: 84-89902-50-X

Autoria: Alan Wolfelt

Il·lustracions: Margarita Gayà

Editorial: Diagonal del Grup 62, S.A.

ISBN: 84-9762-064-X

Autoria: A. de la Herrán, I. González, Mª J. Navarro, S. Bravo y Mª V. Freire

Il·lustracions: Pilar Caona

Editorial: Ediciones de la Torre

ISBN: 84-7960-278-3

Autoria: Heike Baum

Il·lustracions: Stefanie Scharmberg

Editorial: Paidós, S.A.I.C.F.

ISBN: 84-9754-057-3

Educació emocional

Infants de 3 a 7 anys

Autoria i il·lustracions: Laura Rodríguez Rodríguez (7 anys)

Edita: Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Ordenació i Innovació

Dipòsit Legal: PM-488-2000

Autoria: Patrik Somers

Il·lustracions: Katrien van der Grient

Editorial: ING Edicions

ISBN: 84-84-89825-26-2

Autoria: M. Cristina Jorquera

Il·lustracions: Pere Pascual

Organitza: ASPANOB

Edita: Conselleria d’Educació

DL: PM-2787-2007

CAPSA DOL 2

Autoria I il·lustracions: Hans Wilhelm
Editorial: Juventud, S.A.
ISBN: 84-261-2404-6

Autoria: Kathi Appelt

Il·lustracions: Jane Dyer

Editorial: Joventut

ISBN: 84—261-3174-3

Autoria: Mar Cortina

Il·lustracions: Amparo Peguero

Editorial: Tàndem Edicions

ISBN: 84-8131-290-8

Autoria: Elisa Ramón

Il·lustracions: Rosa Osuna

Editorial: Kalndraka 

ISBN: 84-8464-202-X

Autoria: Armin Beuscher

Il·lustracions: Cornelia Hass

Editorial: Juventud, S.A.

ISBN: 82-261-33757-4

Autoria: Nigel Gray

Il·lustracions: Vanessa Cabban

Editorial: CEAC, S.A.

ISBN: 84-480-1631-9

Autoria: Concepció Poch, Olga Herrero

Il·lustracions: Marie-Aline Bawin

Editorial: Paidós

ISBN: 84-493-1401-1

Autoria: Emmanuelle Huisman-Perron

Editorial: Empúries, S.L.

ISBN: 84-759-6537-7

Autoria i il·lustracions: Paul Verrept

Editorial: Joventut

ISBN: 84-261-3184-0

Autoria: Victoria Ryan

Il·lustracions: R.W. Alley

Editorial: San Pablo

ISBN: 84-285-2483-1

Autoria i il·lustracions: Élisabeth Brami i Tom Schamp

Editorial: Kókinos

ISBN: 84-88342-29-2

Autoria: William C. Kroen

Editorial: Oniro, S.A.

ISBN: 84-9754-004-2

Autoria: Roser Bausà i Peris

Il·lustracions: Carme Peris Lozano

Editorial: Lóguez Ediciones

ISBN: 84-89804-81-8

Autoria: Irene Bosch

Aula de infantil Núm. 12

Març-abril 2003

TEMAS TRANSVERSALES 0-6

Autoria: M. Cristina Jorquera

Il·lustracions: Pere Pascual

Organitza: ASPANOB

Edita: Conselleria d’Educació

DL: PM-2787-2007

Autoria: Chimamanda Ngozi

Editorial: Edicions 62 Fanbooks

ISBN: 978-84-18327-39-1

Autoria: Elisabeth Kübler-Ross

Editorial: labutxaca

ISBN: 978-84-17031-96-1

Autoria: Magdalena Bonnín
Editorial: El Gall
ISBN: 84-95232-33-2

Autoria i il·lustracions: Laura Rodríguez Rodríguez (7 anys)

Edita: Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Ordenació i Innovació

Dipòsit Legal: PM-488-2000

Autoria: Ifeoma Pnyefulu
Editorial: Intermón Oxfam
ISBN: 84-8452-106-0