EDUCACIÓ PRIMÀRIA. TERCER CICLE

 • Autor/a: Gabriel Janer i Manila
 • Estat: Disponible (+ guia didàctica)
 • Autor/a: Rosa Maria Colom
 • Estat: Disponible

També disponible en format digital a Eduteca IB

 • Autor/a: Jordi Folk
 •  Estat: Disponible (25 exemplars)
 • Autor/a: Rosa M. Colom
 • Estat: Disponible 
 • Autor/a: Ponç Pons
 • Estat: Disponible
 • Autor/a: Miquel Rayó
 • Estat: Disponible
 • Autor/a: Lourdes Calafat
 • Estat: Disponible (guia didàctica)
 • Autor/a: Pere Rosselló Bover
 • Estat: Disponible (+ guia didàctica)