EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 • Autor/a: Marta Barceló
 • Estat: Disponible
 • Autor/a: Andreu Martín
 • Estat: Disponible
 • Autor/a: Eusèbia Rayó
 •  Estat: Disponible
 • Autor/a: Andreu Martín i Jaume Ribera
 • Estat: Disponible
 • Autor/a: Antoni Garcia Lorca
 • Estat: Disponible
 • Autor/a: Hermínia Mas i Josep Francesc Delgado
 • Estat: Disponible
 • Autor/a: Mercè Canals
 •  Estat: Disponible
 • Autor/a: Miquel Rayó
 • Estat: Disponible
 • Autor/a: Manuel L. Alonso
 • Estat: Disponible
 • Autor/a: Pau Faner
 • Estat: Disponible (+ Guia Didàctica)
 • Autor/a: Pep Lluís Bonnín
 •  Estat: Disponible (27 exemplars)
 • Autor/a: Toni Matas
 • Estat: Disponible (22 exemplars)
 • Autor/a: Jaume Albertí
 • Estat: Disponible
 • Autor/a: Pere Pons
 •  Estat: Disponible (+ Guia didàctica)
 • Autor/a: Rosa Maria Colom i Bernat
 •  Estat: Disponible
 • Autor/a: Antònia Vicens
 • Estat: Disponible
 • Autor/a: Josep Francesc Delgado
 • Estat: Disponible
 • Autor/a: Ponç Pons
 • Estat: Disponible (+ Guia didàctica)

També disponible en format digital a Eduteca IB

 • Autor/a: Gabriel Janer Manila
 • Estat: Disponible
 • Autor/a: Guillem Rosselló
 •  Estat: Disponible (+ Guia didàctica)
 • Autor/a: Pepa Guardiola
 • Estat: Disponible
 • Autor/a: Gabriel Janer Manila
 • Estat: Disponible
 • Autor/a: Iolanda Bonet
 • Estat: Disponible (22 exemplars)
 • Autor/a: Miquel Rayó
 •  Estat: Disponible
 • Autor/a: Jorge Juan Martínez
 • Estat: Disponible

· Autor/a: Pere Morey

· Estat: Disponible (també com a maleta literària)

· Autor/a: Miquel Àngel María

· Estat: Disponible (+ Guia didàctica i maleta literària)

· Autor/a: Aina Riera Serra

· Estat: Disponible

 • Autor/a: Miquel Àngel Mas Mas
 • Estat: Disponible