Guies didàctiques de lectura

GUIES DIDÀCTIQUES - COL·LECCIÓ LA PORTA DE LA LECTURA

A EducaRecursos IB us oferim guies didàctiques monogràfiques amb propostes d’exercicis i lectures complementàries que se centren en un títol o un autor o autora com a eines didàctiques per acompanyar la lectura d’un llibre o l’estudi d’un autor o autora.

Les guies didàctiques estan disponibles en format digital, clicant a la imatge

En general, aquestes guies NO inclouen el text original, però d’alguns títols oferim lots de llibres en préstec. Les guies han estat creades com a eina complementària a la lectura del llibre en qüestió.

Les guies que us presentam s’adrecen a educació primària, educació secundària i batxillerat.

Podeu trobar el llibre en format digital a Eduteca IB

Autor de la guia didàctica: Ramon Díaz Villalonga

Llibre recomanat per a primer cicle de secundària

Només disponible en format digital

Autor de la guia didàctica: Joan Lladonet i Escales

Llibre recomanat per a educació primària

Disponible només en format digital

Autor de la guia didàctica: Joan Lladonet i Escales

Llibre recomanat per al tercer cicle de primària i educació secundària.

Només disponible en format digital

Autor de la guia didàctica: Ramon Bassa i Martín

Llibre recomanat per al tercer cicle de primària i primer cicle d’educació secundària.

Llibre digital disponible a Eduteca IB

Guia només disponible en format digital

Lot de llibres i maleta literària disponible en préstec. També podeu trobar el llibre en format digital a Eduteca IB. La guia didàctica està disponible en format digital, clicant a la imatge

Autora de la guia didàctica: Bàrbara Sagrera i Antich

Llibre recomanat per a educació secundària.

Lot de llibres i maleta literària disponible en préstec.

Només disponible en format digital.

Autora de la guia didàctica: Àngels M. Luján Sureda

Llibre recomanat per a primer i segon cicle de primària.

Només disponible en format digital

Autor de la guia didàctica: Miquel Cabot i Sastre

Llibre recomanat per a tercer cicle de primària i educació secundària.

Només disponible en format digital

Autor de la guia didàctica: Francesc Xavier Granados Coll

Llibre recomanat per a segon i tercer cicle de primària i educació secundària.

Només disponible en format digital

Lot de llibres disponible en préstec

Autor de la guia didàctica: Joan Lladonet i Escales

Llibre recomanat per al segon cicle d’educació secundària i batxillerat.

Lot de llibres disponible en préstec.

Guia només disponible en format digital

Autor de la guia didàctica: Pere Pons i Clar

Llibre recomanat per al tercer cicle de primària i primer cicle d’educació secundària.

Només disponible en format digital

Autor de la guia didàctica: Ramon Díaz i Villalonga

Llibre recomanat per al tercer cicle de primària i educació secundària.

Només disponible en format digital

Autor de la guia didàctica: Tomeu Vidal Pizà

Llibre recomanat per a educació primària.

Només disponible en format digital

Lot de llibres i maleta literària disponible en préstec
Lot de llibres i maleta literària disponibles en préstec. La guia didàctica està disponible en format digital, clicant a la imatge

Autor de la guia didàctica: Joan Lladonet i Escales

Llibre recomanat per al tercer cicle d’educació primària i per a secundària

Lot de llibres i maleta literària disponible en préstec.

Guia només disponible en format digital

Autor de la guia didàctica: Bernat Joan i Marí

Llibre recomanat per al segon cicle d’educació secundària i batxillerat.

Només disponible en format digital

Autora de la guia didàctica: Elisabet Abeyà

Llibre recomanat per al primer cicle d’educació primària.

Només disponible en format digital

Autora de la guia didàctica: Maria Rigo Mas

Llibre recomanat per a educació secundària

Lot de llibres i maleta literària disponible en préstec

Guia només disponible en format digital.

Lot de llibres en préstec disponible
Lot de llibres disponible en préstec
Lot de llibres disponible en préstec.

Autor de la guia didàctica: Josep Pizà i Vidal

Llibre recomanat per a educació primària

Lot de llibres disponible en préstec.

Només disponible en format digital

Autora de la guia didàctica: Maria Josep Frau Aguiló

Llibre recomanat per a educació secundària i batxillerat.

Lot de llibres disponible en préstec.

Guia només disponible en format digital

Autora de la guia didàctica: Caterina Valriu

Llibre recomanat per a educació primària.

Guia només disponible en format digital

Autor de la guia didàctica: Pere Morey Servera

Llibre recomanat per al tercer cicle d’educació primària i primer cicle de secundària.

Només disponible en format digital

La guia didàctica està disponible en format digital, clicant a la imatge
Podeu trobar el llibre en format digital a Eduteca IB

Autor de la guia didàctica: Ramon Bassa i Martín

Llibre recomanat per al segon i tercer cicle d’educació primària

Lot de llibres disponible en préstec

Guia didàctica només disponible en format digital.

Autor de la guia didàctica: Francesc Xavier Granados Coll

Llibre recomanat per al segon cicle d’educació secundària i batxillerat.

Guia només disponible en format digital

Autora de la guia didàctica: Assumpció Guerris

Llibre recomanat per educació secundària.

Només disponible en format digital

Monogràfics

Són guies de lectura molt completes, amb informació sobre el context històric, la biografia i l’obra dels autors, així com un o diversos  fragments de la seva obra amb preguntes, activitats, reflexions, inferències… Podeu demanar tants exemplars com alumnes i s’hi pot escriure damunt el propi quadernet.

El bloc del bogamarí. Guia preparada per Catalina M. Ginart i Serrano i Margalida Mascaró i Riera
La dida. Guia preparada per Bartomeu Abrines, M. Magdalena Cirer, Jaume Marcé, Catalina Massutí, Antònia Rotger, Pere Santandreu i Francesca Sureda
Biografia, obra com a historiador i obra literària. Ruta literària amb Macabich per Eivissa. Guia preparada per Felip Cirer Costa
Memorial de Tabarka. Guia preparada per Catalina M. Ginart i Serrano i Margalida Mascaró i Riera
Lucrècia i poemes. Guia preparada per Àngel Mifsud Ciscar, Josefina Salord Ripoll i Isabel Timoner Llobera
El raïm del de sol i de la lluna. Guia preparada per Catalina M. Ginart i Serrano i Margalida Mascaró i Riera