Guies didàctiques de lectura

GUIES DIDÀCTIQUES - COL·LECCIÓ LA PORTA DE LA LECTURA

A EducaRecursos IB us oferim guies didàctiques monogràfiques amb propostes d’exercicis i lectures complementàries que se centren en un títol o un autor o autora com a eines didàctiques per acompanyar la lectura d’un llibre o l’estudi d’un autor o autora.

Pel que fa a les guies en paper, es lliurarà una guia per a cada alumne/a. Algunes guies només estan disponibles en format digital.

En general, aquestes guies NO inclouen el text original, però d’alguns títols oferim lots de llibres en préstec. Les guies han estat creades com a eina complementària a la lectura del llibre en qüestió.

Les guies que us presentam s’adrecen a educació primària, educació secundària i batxillerat.

Lot de llibres i maleta literària disponible en préstec

Autor de la guia didàctica: Ramon Díaz Villalonga

Llibre recomanat per a primer cicle de secundària

Autor de la guia didàctica: Joan Lladonet i Escales

Llibre recomanat per a educació primària

 

Autor de la guia didàctica: Joan Lladonet i Escales

Llibre recomanat per al tercer cicle de primària i educació secundària.

Lot de llibres i maleta literària disponible en préstec

Autor de la guia didàctica: Ramon Bassa i Martín

Llibre recomanat per al tercer cicle de primària i primer cicle d’educació secundària.

Lot de llibres i maleta literària disponible en préstec

Autora de la guia didàctica: Bàrbara Sagrera i Antich

Llibre recomanat per a educació secundària.

Lot de llibres i maleta literària disponible en préstec

Autora de la guia didàctica: Àngels M. Luján Sureda

Llibre recomanat per a primer i segon cicle de primària

Autor de la guia didàctica: Miquel Cabot i Sastre

Llibre recomanat per a tercer cicle de primària i educació secundària

Autor de la guia didàctica: Francesc Xavier Granados Coll

Llibre recomanat per a segon i tercer cicle de primària i educació secundària

Lot de llibres disponible en préstec
Lot de llibres en préstec disponible

Autor de la guia didàctica: Joan Lladonet i Escales

Llibre recomanat per al segon cicle d’educació secundària i batxillerat.

Lot de llibres disponible en préstec

Autor de la guia didàctica: Pere Pons i Clar

Llibre recomanat per al tercer cicle de primària i primer cicle d’educació secundària.

Lot de llibres disponible en préstec

Autor de la guia didàctica: Ramon Díaz i Villalonga

Llibre recomanat per al tercer cicle de primària i educació secundària.

Autor de la guia didàctica: Tomeu Vidal Pizà

Llibre recomanat per a educació primària

Lot de llibres en préstec disponible
Lot de llibres i maleta literària disponibles en préstec

Autor de la guia didàctica: Joan Lladonet i Escales

Llibre recomanat per al tercer cicle d’educació primària i per a secundària

Lot de llibres i maleta literària disponible en préstec

Autor de la guia didàctica: Bernat Joan i Marí

Llibre recomanat per al segon cicle d’educació secundària i batxillerat.

Autora de la guia didàctica: Elisabet Abeyà

Llibre recomanat per al primer cicle d’educació primària

Autora de la guia didàctica: Maria Rigo Mas

Llibre recomanat per a educació secundària

Lot de llibres i maleta literària disponible en préstec

Lot de llibres en préstec disponible
Lot de llibres disponible en préstec

Autor de la guia didàctica: Josep Pizà i Vidal

Llibre recomanat per a educació primària

Lot de llibres disponible en préstec

Autora de la guia didàctica: Maria Josep Frau Aguiló

Llibre recomanat per a educació secundària i batxillerat

Lot de llibres disponible en préstec

Autora de la guia didàctica: Caterina Valriu

Llibre recomanat per a educació primària

Autor de la guia didàctica: Pere Morey Servera

Llibre recomanat per al tercer cicle d’educació primària i primer cicle de secundària

Lot de llibres disponible en préstec

Autor de la guia didàctica: Ramon Bassa i Martín

Llibre recomanat per al segon i tercer cicle d’educació primària

Lot de llibres disponible en préstec

Autor de la guia didàctica: Francesc Xavier Granados Coll

Llibre recomanat per al segon cicle d’educació secundària i batxillerat

Autora de la guia didàctica: Assumpció Guerris

Llibre recomanat per educació secundària