Kits Caixa VALORS

Kit IDENTITAT

Aspectes que es treballen:

– Valoració de les qualitats personals i treball de l’autoestima.

– Reconeixement de les emocions i sentiments que acompanyen les accions morals.

– Exercicis per a millorar la concentració i aprendre a relaxar-se.

– Tècniques d’interiorització.

 

CONTINGUTS:

– Guia d’ús dels Kitscaixa Valors

– 20 fitxes de qualitats personals + 10 fitxes en blanc

– 15 màquines autodescriptives

– 2 pòsters d’emocions agradables

– 2 pòsterss d’emocions desagradables

– Emocions i sentiments: 6 fitxes d’emocions primàries + 11 fitxes de sentiments agradables + 11 fitxes de sentiments deagradables + 10 fitxes de valors + 10 suports magnètics per fer noves fitxes

– 10 fitxes amb dibuixos centrats per fotocopiar + 5 màquines per crear dibuixos centrats originals

– Complements: 2 cordills “penja-robes i 5 cordills “collaret” + 1 CD amb exercicis d’interiorització (El mar, la cova), guia d’ús en PDF i materials dels 3 kits per imprimir

 

Kit CONVIVÈNCIA

Aspectes que es treballen:

– Exercicis d’empatia per a millorar la connexió i la comprensió dels altres.

– Desenvolupament i pràctica d’habilitats col·laboratives.

– Estratègies de resolució de conflictes.

 

CONTINGUTS:

– Guia d’ús dels Kitscaixa Valors

– 10 plantilles (5 models diferents) de Resolució de conflictes

– 24 fitxes d’empatia i 50 pinces màquines autodescriptives

– 4 pòsters d’empatia

– 5 maletins de treball col·laboratiu

– Complements: 1 CD amb “El dinosaure d’en Daniel, exercicis d’interiorització (Tambors, L’amic), guia d’ús en PDF i materials dels 3 kits per imprimir

 

Kit RESPONSABILITAT

Aspectes que es treballen:

– Reflexió entorn dels mecanismes de la responsabilitat i dels tipus de responsabilitat.

 – Gestió de situacions on hi ha una elevada càrrega emocional .

– Conscienciació i pràctica de la responsabilitat vers el medi a partir de l’estudi del consum famliar d’aigua.

  • Tècniques d’interiorització.

 

CONTINGUTS:

– Guia d’ús dels Kitscaixa Valors

– Gestió d’estats d’ànim (2 maletins amb 20 plantilles)

-1 pòster de responsabilitats + 1 pòster de màquina de la responsabilitat

– 25 fitxes d'”Exemples de responsabilitats” + 9 fitxes d’exemples de màquina de la responsabilitat + 10 fitxes d’altres exemples i 50 pinces 

  • Activitats sobre responsabilitat en el consum d’aigua: 3 models de fitxes per fotocopiar + 8 peces de refranys i eslògans del consum d’aigua

– Complements: 1 CD amb exercicis d’interiorització (El grill, El veí), guia d’ús en PDF i materials dels 3 kits per imprimir