Quadernets d’autors i autores

Quadernets:

Col·lecció d’opuscles que contenen una presentació de l’autor o autora i de la seva obra i una selecció de textos. Aquest material està adreçat a alumnes de 2n cicle d’ESO i batxillerat.

Paraula de dramaturg o dramaturga

Breus mostres de l’art d’alguns dramaturgs i una dramaturga en forma d’escenes, monòlegs o petites obres teatrals en un o dos actes. 

d1. Alexandre Ballester -La curta visita dels records
d2. Joan Guasp - Melodia de saxo
d3. Vicent Ferrer - Quadres fugaços
d4. Aina Tur - Dimecres
d5. Josep Pere Peyró - La vida lluny dels poetes
d6. Pepita Escandell - Un 'senyor' molt senyor
d7. Marta Barceló
d8. Jaume Miró - L'Atlàntida

Paraula de narrador o narradora

N1.Tana Mercè - Contes
N2. Pau Faner - La solitud d'Àfrica. Narracions
N3. Josep A. Grimalt - La nova Llegenda Àuria
N4. Maite Salord - Flor de gessamí i altres narracions
N5. Antònia Vicens - Quasi un miracle. Contes
N6. Pere Morey - Peix de prémer. Narracions
N7. Miquel Àngel Vidal - Les traïcions
N8. Neus Canyelles - El diari i el pa
N9. Joan Pons - Isolari. Atles d'illes editats i impresos a Itàlia en el segle XVI
N10. Josep M. Quintana- La ciutat dels mites
N11. Llucia Ramis Laloux - Nus
N12. Àlex Volney - Des de la frontera. Dietari (1989-1990)
N13. Melcior Comes - Les traces
N14. Gabriel Jamer Manila - A la intempèrie
N15. Albert Herranz - Portland
N16. Fani Tur - Enllà

Paraula de poeta o poetessa

Núm. 3. Joan F. López Casasnovas
Núm. 4. Josep Marí
Núm. 9. Jean Serra
Núm. 21. Antoni Marí
P21. Aina Ferrer - Pas en vers. Antologia poètica
P22. Bernat Nadal - Paraules com espines. Antologia poètica
P23. Antonina Canyelles - En versió original. Antologia poètica
P24. Jaume Pomar - Diamants dins la cendra. Antologia poètica
P25. Damià Pons - Poemes essencials
Foto de Josep Lluís Aguiló
P26. Josep Lluís Aguiló
P27. Pere Rosselló Bover - En subjuntiu.Antologia poètica (1974-2006)
P28. Ana-Maria Ticoulat - Entre el mar i la celístia
P29. Gabriel de la S. T. Sampol - Inequacions. Antologia poètica
P30. Gabriel Florit - El pa i la sal
P31. Francesc Florit L'idioma dels dies
P32. Jaume Mesquida Vol amb les ales trencades
P33. Nora Albert - Corall i ona. Antologia poètica
P34. Jaume Oliver Ferrà - Pòsits i escórrecs

Monogràfics

Són guies de lectura molt completes, amb informació sobre el context històric, la biografia i l’obra dels autors, així com un o diversos  fragments de la seva obra amb preguntes, activitats, reflexions, inferències… Podeu demanar tants exemplars com alumnes i s’hi pot escriure damunt el propi quadernet.

El bloc del bogamarí. Guia preparada per Catalina M. Ginart i Serrano i Margalida Mascaró i Riera
La dida. Guia preparada per Bartomeu Abrines, M. Magdalena Cirer, Jaume Marcé, Catalina Massutí, Antònia Rotger, Pere Santandreu i Francesca Sureda
Biografia, obra com a historiador i obra literària. Ruta literària amb Macabich per Eivissa. Guia preparada per Felip Cirer Costa
Memorial de Tabarka. Guia preparada per Catalina M. Ginart i Serrano i Margalida Mascaró i Riera
Lucrècia i poemes. Guia preparada per Àngel Mifsud Ciscar, Josefina Salord Ripoll i Isabel Timoner Llobera NOMÉS DISPONIBLE EN FORMAT DIGITAL
El raïm del de sol i de la lluna. Guia preparada per Catalina M. Ginart i Serrano i Margalida Mascaró i Riera
Portada monogràfic Llorenç Villalonga
Mort de Dama. Guia preparada per Manel-Claudi Santos. Només en format digital