Quadernets d’autors i autores

Quadernets:

Col·lecció d’opuscles que contenen una presentació de l’autor o autora i de la seva obra i una selecció de textos. Es lliurarà un exemplar per alumne/a. Aquest material està adreçat a alumnes de 2n cicle d’ESO i batxillerat.

Paraula de dramaturg o dramaturga

Breus mostres de l’art d’alguns dramaturgs i una dramaturga en forma d’escenes, monòlegs o petites obres teatrals en un o dos actes. 

d1. Alexandre Ballester -La curta visita dels records
d2. Joan Guasp - Melodia de saxo
d3. Vicent Ferrer - Quadres fugaços
d4. Aina Tur - Dimecres
d5. Josep Pere Peyró - La vida lluny dels poetes
d6. Pepita Escandell - Un 'senyor' molt senyor
d8. Jaume Miró - L'Atlàntida

Paraula de narrador o narradora

N1.Tana Mercè - Contes
N2. Pau Faner - La solitud d'Àfrica. Narracions
N3. Josep A. Grimalt - La nova Llegenda Àuria
N4. Maite Salord - Flor de gessamí i altres narracions
N5. Antònia Vicens - Quasi un miracle. Contes
N6. Pere Morey - Peix de prémer. Narracions
N7. Miquel Àngel Vidal - Les traïcions
N8. Neus Canyelles - El diari i el pa
N9. Joan Pons - Isolari. Atles d'illes editats i impresos a Itàlia en el segle XVI
N10. Josep M. Quintana- La ciutat dels mites
N11. Llucia Ramis Laloux - Nus
N12. Àlex Volney - Des de la frontera. Dietari (1989-1990)
N13. Melcior Comes - Les traces
N14. Gabriel Jamer Manila - A la intempèrie
N15. Albert Herranz - Portland
N16. Fani Tur - Enllà

Paraula de poeta o poetessa

Núm. 3. Joan F. López Casasnovas
Núm. 4. Josep Marí
Núm. 9. Jean Serra
Núm. 11. Miquel López Crespí
Núm. 12. Margarita Ballester
Núm. 14. Pere Gomila
Núm. 17. Àngel Terrón
Núm. 18. Miquel Bezares
Núm. 20. Lluís Maicas
Núm. 21. Antoni Marí
P21. Aina Ferrer - Pas en vers. Antologia poètica
P22. Bernat Nadal - Paraules com espines. Antologia poètica
P23. Antonina Canyelles - En versió original. Antologia poètica
P24. Jaume Pomar - Diamants dins la cendra. Antologia poètica
P25. Damià Pons - Poemes essencials
P27. Pere Rosselló Bover - En subjuntiu.Antologia poètica (1974-2006)
P28. Ana-Maria Ticoulat - Entre el mar i la celístia
P29. Gabriel de la S. T. Sampol - Inequacions. Antologia poètica
P30. Gabriel Florit - El pa i la sal
P31. Francesc Florit L'idioma dels dies
P32. Jaume Mesquida Vol amb les ales trencades
P33. Nora Albert - Corall i ona. Antologia poètica
P34. Jaume Oliver Ferrà - Pòsits i escórrecs

Monogràfics